Aska

Kerstin Luckey

Jag brukar lägga aska till rosor och klematis samt äppleträden. Kan man använda askan till andra växter?

Vänligen Kerstin Luckey

Odla Svarar: 

Aska innehåller kalium, fosfor och kalk och en massa andra ämnen, dock inte kväve. Du kan använda den överallt utom till kalkskyende växter som rododendron.

Askan höjer pH-halten, så den kan hjälpa mot mossa i t.ex. gräsmattan.

Sprid askan väl och ta inte för mycket på en gång. Har du mycket aska, lägg den i komposten, väl nedblandad med annat kompostavfall.

Det kan finnas tungmetaller och andra rester kvar i askan, beroende på varifrån veden kommer, men vanligen är det ingen fara.

Sylvia