Ärtbuske - måbär

Jane

Vi har en häck med sibirisk ärtbuske där några av buskarna har dött efter beskärning så att det har uppstått flera tomrum i häcken.

Kan man ersätta de döda ärtbuskarna med någon annan häckväxt - t ex måbär - för att successivt byta ut hela häcken eller är det omöjligt? (Det handlar om totalt 48 meter häck, så det är för omfattande att byta ut hela häcken på en gång).

/Jane

Odla Svarar: 

Jo, man kan byta mot måbär, men du bör kolla varför ärtbusken har dött. Svamp? Ålder? Byt för säkerhets skull jorden allt eftersom du byter plantor.