Aroniahäck, krukor eller barrot

Hej Sylvia.
Enligt en lokal odlare är det en bra idé att plantera aroniabuskar som är ca 3-4 år gamla som häck - om man som oss vill ha höjd på en gång. Hon menar att busken har rotskott och blir således tät underifrån eftersom man behöver inte köpa små häckplantor och beskära allteftersom för att få täthet i häcken. Vad tycker du?

Hälsningar,
Camilla

Odla Svarar: 

Jo då, man sparar ju flera år om man köper redan yviga häckplantor. Bara välj så att du tar de som har mycket skott ända nertill.

Sylvia