Aronia

Anita

Har hört att att den ryska Aronia skall vara den bästa! Stämmer detta? Skall saften drickas före eller efter maten?

Odla Svarar: 

Aronia-buskarna kommer från Nordamerika, men Aronia melanocarpa, syn. Aronia mitschurinii, svartaronia, har i Ryssland odlats åtminsone i 70 år. Den ryska sortens arvsmassa avviker något från den amerikanska arten. Den anses vara resultat av den ryska växtförädlaren Ivan V. Mitšurins förädlingsarbete under tidiga 1900-talet. Däremot har jag ingen data om den är bättre än arten ur hälsosynpunkt. jag kan inte heller svara på när man bör dricka saften, kanske hälsosajterna kan ge svar på det.

Sylvia