Arbete om växtfysiologi

Jag skulle göra ett arbete om växtfysiologi, och jag undrar varför kan man plantera vissa fruktträd genom att klippa av deras grenar och stoppa dem i jorden? Vilka träd kan man planterar på det sättet? Vilka faktorer är det som påverkar?

Yang liu

Odla Svarar: 

Man kan tynga ned en gren mot marken och lägga jord och stenar på. Då bildas det rötter och när grenen är rotad kan man klippa av grenen och gräva upp plantan. Detta görs mest amatörmässigt efter som den kommersiella delen görs mera industrimässigt med ympade stammar. Jag såg att en av mina Fairy rosor spontant förökat sig på detta sätt. Faktorer som påverkar är sortens benägenhet att bilda rötter.

Göran