Är rumsgranen giftig?

1. Är Rumsgranen på något sätt giftig, d v s farlig för människor och djur att förtära? 2. Rumsgranen ska enl informationen ha ej kalkhaltigt vatten. Hur gör man då i Malmö där jag tror att dricksvattnet är kalkhaltigt?

Odla Svarar: 

Jag har inte hittat någonting som säger att den skulle vara giftig. Inte heller nämns den på Giftinformationscentralens växtlista. 

Jag rekommenderar att du vattnar med regnvatten. 

Sylvia