Är min gräsmatta förstörd!

Niklas

Hej! Förra sommaren hade vi en firma som planerade vår tomt med markarbete och matjord och i början av augusti så kom de och rullade 750 kvm rullgräs. Vi skötte gräsmattan som man skulle och den tog och växte hur bra som helst! Nu på våren så har vi stora områden som är gula och alldeles torra, vintern var väldigt snöfattiga med kyla och regn. Är vår gräsmatta nu helt förstörd eller kommer den att ta sig? Vi har gödslat med Algomin gräsmattegödsel!

Odla Svarar: 

Hej!

Jag tycker nog att ni får be firman som gjorde jobbet komma o titta. Behöver ev. ersättas, ser inte bra ut just nu. Ni har väl vattnat nu på våren? Därmed inte sagd att den inte kan ta sig ändå, men det blir nog en o annan fläck.  

Sylvia