Äpplen sjukdomar

Gun-Britt Liljebring

Vi har två gamla äppelträd, Sävstaholm och Gyllenkrok. Vi får massor av äpplen. De flesta ser bra ut utanpå men när man skär itu dem så är de alldeles bruna närmast kärnhuset.

Odla Svarar: 

Det kan vara frågan om borbrist, som inte är så vanlig bristsjukdom på fruktträd. Det kan yttra sig som gropiga, buckliga frukter eller med invändiga, bruna fläckar, ofta just intill kärnhuset. 

Borbristsymptom förekommer huvudsakligen på alkaliska jordar och särskilt under torra år. Om man försöker sänka av pH-värdet genom att tillföra torv, mulching och bevattning kan man kanske minska skadorna. Borgödsling och förebyggande besprutning med natriumborat (mest i yrkesodling) är andra åtgärder, där i synnerhet besprutningen ger snabb effekt.

Sylvia