Äpple ringbarkat av sorkar

anita hälldahl

Vårt äppelträd är skadat, gnagt runt om vid "foten" vi tror det är sork som varit frame? Vi hade ordentliga sorkgångar på gräsmattan i våras efter vintern, trädets blomknoppar ramlar bort, skrumpnar, vad göra?

Anita

Odla Svarar: 

Hej! Tyvärr låter det som sorkarna har ringbarkat trädet, då finns det inget att göra. Om det skulle varit så att det ändå finns bark kvar så hade man haft hopp att trädet repar sig, men inte om det är utan bark helt runtom. Försök skaffa sorkfällor e.d. Kolla på Odlas avdelning Skadedjur, där finns tips om vad man kan göra mot sorkar.

Med vänlig hälsning Sylvia