Äppeträd angripet av rödvårtssjuka.

Agneta Lindqvist

Hej! i maj fick jag svar på att vilken sjukdom vårt gamla äppelträd har, rödvårtasjuka. Du skrev att vi ska " göra det så fint som möjligt " för vårt äppelträd. Vad innebär det? Kan vi skrubba det med vatten och såpa, rensa bort allt gräs omkring det, gödsla? Annat? Tacksam för svar. Agneta

Odla Svarar: 

Hej!

Rödvårtsjuka är en svaghetsparasit, en sarpofyt som främst angrprer död ved men kan också förekomma på svaga, gamla träd. Svampen går in via sår, som kan vara orsakade av frost eller mekaniska skador eller kraftig beskärning.

Orsaken till rödvårtsjuka är vanligen dålig dränering runt trädet, för djup plantering eller att man lagt mer jord som täcken en del av stammen. Så rensa bort allt gräs omkring det, gödsla och se till att trädet inte lider av torka. Men skrubba bör ni inte göra, då sprids sporerna ännu mer. Borsta lätt ev.

Med vänlig hälsning Sylvia