Äppelträd med problem...

Anna

Hej! Vi har ett äppelträd, Sävstaholm, sedan 4 år tillbaka. Vi har haft problem varje år, med blommor som skrumpnat ihop utan synlig ohyra. Det är som om trädet aldrig riktigt "kommit igång". I år har vi också fått rostfärgade fläckar på både blommor och blad i en del att trädet, se bild. Vad är det? Vad kan vi göra? Trädet står i sydvästläge och jorden är ganska lerig och tung.

Anna

Odla Svarar: 

Ser ut som blom- och grentorka, Monilia laxa.

Man kan göra en besprutning med svampmedel (t.ex. Kumulus, Topas) före och under blomningen. Annars kan man skära in angripna skott någon dm nedanför angreppsstället.

Sylvia