Äppelträd från 70-talet

Jag har ett äppelträd som är från 70-talet. Det tappar sina äpplen alldeles för tidigt. Vad beror det på? Jag vet att gamla individer kan kasta av sig frukten den inte orkar bära men så gammal är den ju inte...

Leon

Odla Svarar: 

En viss naturlig kartgallring sker alltid och trädet anpassar då skörden till näringsförhållandena. Sedan kan äpplena falla för att de är angripna av äppelvecklare eller äppelstekel men då kan man se "maskhålen". Dessa insekter är svåra att komma åt men samla upp alla fallna äpplen och släng dem i sopcontainern, (inte i komposten) så att den nya generationen avlägsnas från din tomt.

Göran