Äppelträd

Sofia Linder

Har planterat ett äppelträd i zon 6. Matjorden är inte så mäktig på vår tomt, har grävt en grop som är ca 0,5 m djup och 1,20 m i diameter. Botten på gropen utgörs av hård lera. Har planterat trädet ca 10 cm upphöjt från markytan och gjort en liten kulle. Undrar om jag törs vattna varje dag nu när trädet är nyplanterat. Vattnet blir ju stående ett tag i gropen i och med den hårda leran. /Sofia

Odla Svarar: 

Aj då, leran var inte bra! Trädet kan dö under vintern om det samlas vatten i gropen och rötterna står i is! Kan du inte söka igenom tomten efter en bättre plats, utan lera och med bra avrinning? Flytta det gärna, jag tror inte det kommer att trivas i leran som det är nu.

Mvh Sylvia!