Äppellus

Blomknoppar på äppelträden skrynklar ihop sig och slår inte ut. Jag har studerat gynnaren i lupp och mikroskop. Den är gul. I mikroskop är den en ganska kompakt "lus" med två antenner som pekar rakt ut åt sidorna längst fram (som en tjur). 3 par ben. Misstänker en sugmun på undersidan. Kan bladlöss vara så små?

Myror har ett visst intresse i trädet Finns det någonstans man kan skicka in den för artbestämning?

Trädet har inte blommat på två år men sedan kommer de övriga bladen så det överlever.

Annmarie

Odla Svarar: 

Det låter som just röd äppelbladlus!

Du kan skicka den till Naturhistoriska museet i Göteborg eller Stockholm för artbestämning, men ring dom gärna först. http://www.nrm.se/ eller http://www.gnm.se/Kultur_Default.aspx?id=38602

Det finns flera insektssåpor eller bladlusmedel att köpa, så du kan göra ett försök att behandla den nu. Borsta gärna stammen om den är skrovlig så att du kommer åt djuren som sitter i skrymslen i sprickorna.

Sylvia