Använda hönsgödsel

Hej.
Jag har egna höns. Hur, var och när använder jag hönsgödsel?

Eva 

Odla Svarar: 

Du kan kompostera det tillsammans med trädgårdsavfall och så använder du det istället för kogödsel, med viss försiktighet dock, eftersom det är mycket starkare, rottillväxt och fruktsättning kan försämras vid överdosering, liksom lagringsdugligheten på t.ex. frukt.

Hönsgödsel är snabbverkande och näringsrik med högt kväveinnehåll. Passar bra att använda som övergödsling på våren/sommaren.

Om man komposterar utan annat avfall, kan det torkas och också blandas sedan med vatten till en bevattningsgödsel för perenner ed.

Sylvia