Ansa pioner

Birgitta

Ska man plocka bort de vissna blommorna på pionen eller hela "fröhuset"?

/Birgitta

Odla Svarar: 

Beror lite på pionen. Många har vackra fröhus med rosa toppar, de är ofta dekorativa. Och man kan ju få frö på vissa sorter.

Är det dock skräpigt och fult så kan man mycket väl ta bort fröställningarna.