Anlägga rabatt om man har jordvärme nedgrävt???

Mia

Hej. Vi tänker anlägga en rabatt mitt på vår gräsmatta, vi har jordvärmeslinga nedgrävd på hela tomten. Är detta något hinder? Några växter som är känsliga för det eller det har kanske ingen betydelse!!!

Med vänlig hälsning, Mia

Odla Svarar: 

Hej!

Slingorna påverkar inte övrigt växtlighet nämnvärd, men jorden kan bli kallare p g a slangen som tar värmen till att värma vattnet i dem. Men ska du plantera t.ex. ett fruktträd får du vara lite försiktig så att du inte skadar slangarna. Plantera träden mellan slangarna så långt det går. Slangarna bör inte heller utsättas för trädrötter som kan tränga in.

Sylvia