Angrepp på Salix

Alf Hanslöf

Jag har ett antal Salix i en häck på min tomt. På försommaren utvecklas skador på lövverket. Det ser ut som löss. De är så många att bladen blir klibbiga och svarta. Jag har försökt med olika medel att spruta Salixen. Framförallt på dessa angripare. Någon säger att man skall spruta med såpa blandat med rödsprit eller något liknande. Vad finns det för möjligheter när det gäller insektsmedel för denna typ av angrepp. Hur ofta skall man spruta och när skall man börja.

Odla Svarar: 

Hej,

det bästa man kan göra är att förebygga angrepp av skadedjur. Salix vill ha en fuktig växtplats och kan lätt få skadedjur om den står för torrt. Du kan använda en såpalösning och spraya mot salixen, det enklaste är att innan dra av allt klet för hand. Det är lite äkligt men det är absolut mest effektivt. Spraya sen med såpalösning var tredje dag tills angreppet har försvunnit. Jag kan inte rekomendera någon form av insektsgift till dig då det tar död på så många viktiga insekter i vår värld och inte bara de skadliga. Du börjar behandlingen när du ser att angreppet börjat.

//Anna Theorin