Angrepp på beskuren sälg

Malin

Hej

I vår stadsträdgård i Stockholm finns två sälgträd varav ett är ganska hårt beskuret. Det har nu i början av augusti drabbats hårt av bladmögel. Det är så högt att det inte fungerar att spruta med Cumulus (eller något annat).

Vad göra?

Hälsningar Malin

Odla Svarar: 

Det finns inte så mycket att göra, men plocka bort alla nedfallna blad på hösten och bränn.

På våren/sommaren får ni se till att vattna, mjöldagg gynnas nämligen av torka!