Ang glycerol

Astrid

Glycerol som använts för kvistar under vintern. kan man bara slå ut det i naturen?

Odla Svarar: 

Hej! Nej, inga kemikalier i naturen! Lämna in som kemiskt avfall till Återvinningsstadionen.

Med vänlig hälsning Sylvia Svensson