Andra förslag på träd? Vi önskar inte fruktträd!

eva

Hej! Nä det där med fruktträd är inte aktuellt. Snarare blir det frukt i buskform i så fall. Har du andra förslag på ett träd som kan skapa en lummig hörna i min blåsiga trådgård? Vad planterar de som bor ute i skärgården för det är ju så blåsigt här! Jag väntar på ditt svar :)

Eva

Odla Svarar: 

Här i skärgården växer naturligt t.ex. just vildaplar, rönnar, ekar, oxlar, alar och pilar. Enar och förvridna tallar också och så mycket buskvegetation.

Vad du skulle kunna plantera är just olika sorters oxlar eller rönnar. Det finns många sorter att välja bland, men ska du sitta under det så bör du välja någon som blir någorlunda "paraplyformad" och med en rejält hög stam från början. Vad skulle du tycka om t.ex. den gulfruktiga rönnen Sorbus aucuparia var. xanthocarpa eller om ullungrönn, Sorbus 'Dodong'?

Dessutom skulle du kunna plantera ett vindfång, d v s ett buskage med flera täta, större, snabbväxande buskar ihop och som silar vinden. T.ex. häggmispel skulle kunna passa.

Sylvia