"Amorosa" (röd Aroma)

Hej,
Till min förfäran har några grenar och blommor börjat vissna på mitt tre år gamla "Amorosa" (röd Aroma). Bladen blir bruna och verkar ruttna, detsamma gäller blommorna. Nu har det visserligen varit extrem regnigt de senaste veckorna - kan det ha någon påverkan? Eller kan trädet ha farit illa av att jag gödslat gräsmattan med kombi-gödsel mot ogräs? (Ifjol gödslade jag för nära syrenen, som då höll på att stryka med...). Har inte äppleträd djupgående rötter?

Jag blir otroligt tacksam för hjälp!
Åsa

Odla Svarar: 

Jag misstänker att den har tagit illa vid sig av ogräsmedlet. Äppelträd har både djupgående rötter och sådana som samlar vatten nära markytan.

Men kolla så det inte sitter äppelvecklarelarver i de bruna bladen.

Sylvia