Allmänt gulplommon

Hejsan!
Jag har ett allmänt gulplommon i Borlänge som är ca. 5 år gammalt. De sista 3 åren har det kommit en klar, klibbig vätska ur stammen och trädet har ej givit många plommon trots en underbar vårblomning. Har den dåliga skörden något att göra med läckaget i stammen?

Hälsn. Kenneth

Odla Svarar: 

Det kallas gummiflöde och kan orsakas av många saker t.ex. frostskada. Det sätter ner trädets allmänna kondition och är troligen orsak till den uteblivna skörden. Det kan bero på ogynnsam befruktning också så prova ett år till annars byt ut trädet.

Ingen smitta eftersom det är en fysiologisk företeelse. Så du kan plantera ett nytt plommonträd på samma ställe.

Göran