Allemansrätten

Vad säger allemansrätten om att gräva upp sump- och vattenväxter ute i naturen?

Agneta 

Odla Svarar: 

Om man frågar markägaren om lov och växten inte är fridlyst så går det bra. Där gäller samma regler som för andra växter, man får inte gräva upp något utan markägarens lov och ej heller fridlysta växter.

Lagtexten för Allemansrätten kan man ladda hem här: http://www.naturvardsverket.se/allemansratten/

Sylvia