Älgen och brödtallen

Hej Sylvia!
I vinter har uppstudsiga älgar och rådjur, trots mina försök att mota bort dem, ätit av alla barr på kvistarna längst med på min brödtall. Hela vägen, så långt upp de har nått! Detta sörjer jag över och undrar om den kommer att få sina barr tillbaka.

Jag är väldigt tacksam för ditt svar.
Hälsningar från Mayvor

Odla Svarar: 

Det var ju tråkigt.

Jag antar att du med brödtall menar Pinus cembra, cembratall, österrikisk tall, även kallad brödtall (man kan äta skottspetsarna). Om den kan hämta sig beror på om älgarna har lämnar grönt innanför ätstället eller inte. Det brukar inte komma skott om inget grönt finns kvar på grenen. Men vänta lite och se om det kommer skott.

En möjlighet, om det inte kommer något, är att stamma upp tallen, dvs. ta bort de nedersta, uppätna grenarna. Då blir tallen vacker ändå, ett stamträd istället för "buske" med grenar ända ner.

Sylvia