Åkerö-GravenSteiner-Aroma

Claes FRÖBERG

Jag köpte ovanstående 3 äppelträd men tyvärr tänkte jag inte på pollinering. Okunnig som man är o återförsäljaren sa inget om detta tyvärr?! Vad kan jag göra nu? Finns det någon träd som jag kan köpa till som kan pollinera? Eller är det kört?

Odla Svarar: 

Det är sällan "kört" på tättbebyggda områden, det finns nästan alltid några äppelträd inom binas flygområde. Bina flyger upp till 1 km, så inom den radien finns det säkert några äppelträd som passar. I princip är det ju så att det pollinerande trädet ska blomma samtidigt som ditt träd, så t o m vildapel kan passa om det finns i närheten och blommar samtidigt.

Pollineringssorter kan du studera t.ex. här: Pollineringsshema

Sylvia