Åkerö

Per Dahlöf

Varför blommar inte mitt elvaåriga Åkeröträd? Det växer tillsammans med Lobo, Cox Orange, Cox Pomona, Ingrid Marie, Amorosa och James Grive. Alla de andra blommar och ger frukt men åkeröträdet har inte ens blommat någon gång. Vad är fel?

Per

Odla Svarar: 

Vissa äppelsorter tar lång tid på sig att bli "vuxna", d v s börja sätta frukt. Dit hör bl.a. Åkerö. Den har dessutom tendens till skörd vartannat år. Så det är bara att vänta...

Sylvia