Åkerfräken

Britta Svensson

Mitt barnbarn är ny ägare av en gammal fastighet i Karlstad. En stor del av tomten är täckt med någon sorts fräkenväxt, trol ängsfräken. Vad beror det på? Är det näringsfattig jord? Hur blir man av med den?

Odla Svarar: 

Fräkenväxter växer ofta där det är kompakt och sur jord. Luckra upp jorden, kalka. Blanda upp med barkmull ochh kogödsel i det du planterar. MVH Marita och Thomas