Åkerfräken

Jag har en stor, solig rabatt där åkerfräken gör mitt liv hopplöst. Jag har nu, i slutet av maj, redan gått över rabatten tre gånger, och dragit upp alla de små "julgranarna" som bara kommer tillbaka och tillbaka. Finns det något man kan göra? Jag har köpt ett äldre hus där trädgården var väldigt ovårdad, och i den rabatt där nu åkerfräken vill ta över, växte tidigare gamla fula enar, som vi tagit bort. Antagligen blev nu rabatten ljus och oskuggad.

Margareta

Odla Svarar: 

Ni får nog göra en totalsanering! Antingen så att ni tar bort alla andra växterna och kör med Roundup upprepade gånger på fräken tills den inte längre kommer upp.

Eller så täcker ni hela rabatten med svart, tjock plast under några år. På plasten kan ni under tiden ha någon snygg marktäckningsmaterial och odla sedan i krukor, pallkragar eller bygga en ram av murstenar e.d. och odla i den.

Sylvia