Afrikas blå lilja

Kan en sex års gammal planta delas?

Odla Svarar: 

Om den har många sidoskott så kan du ta isär sådana och plantera i egna krukor. 

Afrikas blå lilja gillar dock att växa trångt, så ta inte alltför stora krukor.

Sylvia