77 kg tung Pumpa

Jag odlade pumpa första gången förra året, med stor framgång. Den blev hela 77 kg tung. Jag hade bara en pumpa per planta, så att den skulle bli så stor så möjligt. Bör man korta in de övriga rankorna som det inte finns någon pumpa på för att de inte ska ta kraft från huvudrankan med pumpan på?

Oskar

Odla Svarar: 

Nej det är ju tvärtom så att den energi som går åt för att utveckla pumpan generas i bladen. Om du bara låter en pumpa växa fram får den all energin medan om du låter två växa så får de dela på energin. Ju större bladmassa desto mera energi.

Göran