Vissna tujor

Mina tujor dör en efter en. Har svampar i gräsmattan i närheten efter gamla nertagna träd. Har förstått att dessa kan, och säkert har, angripit mina buskar. Då jag gärna vill ha insynsskydd vill jag ha förslag på vad jag kan sätta istället om jag måste ta bort alla tujor eller kan jag försöka sätta nya och hoppas på att dessa överlever? Finns det någon sort som är mer motståndskraftig? Bor i zon 5,

Odla Svarar: 

Svampar i gräsmattan efter gamla nertagna träd brukar vara honungsskivling, en aggressiv förmultningssvamp. Det är därför viktigt att man tar bort även rötterna när man tar bort träd, för annars kommer dessa svampar att jobba med förmultningsprocessen. De kan då även gå på levande träd och buskar, tyvärr. Så det är inte säkert att nya tujor skulle få vara ifred om det finns mycket svampmycelier i marken. 

Honungsskivlingen sprider sig genom sporer och med de svarta, snörliknande mycelsträngarna, rhizomorfer. Dessa breder ut sig under markytan och kan alltså infektera nya träd och buskar genom kontakt med deras rötter. 

Alla träd och buskar som lider av stress eller är svaga, alltså även de som anses mer motståndskraftiga, kan angripas av honungsskivling, både vintergröna och lövfällande om de planteras där honungsskivling har konstaterats. Det finns alltså inga sådana som är 100% resistenta. Tyvärr är svampen också seglivad, den har konstaterats finnas kvar i upp till 30 år där den väl har kommit in.

Växter som är någorlunda motståndskraftiga mot honungsskivling om de är friska och starka och hålls vid god växt är följande:

Bok, avenbok, järnek, buxbom (kan drabbas av buxbomsjukan istället!), idegran, lind, lärk och några till. Kanske en idegranshäck skulle kunna fungera?

Sylvia