Vissa grenar ser ut att torka i syrenhäcken

Karin Annell

Se bifogade bild. Syrenhäcken har här och där grenar med skott som ser ut att ha torkat och dött. Ser man efter kommer nya små skott. Vad beror detta på? Vad kan jag göra?

Odla Svarar: 

Hej!

Kan det vara frosten som är boven här? 

Men kommer det nya skott så låt dem komma först och klipp sedan bort de eventuellt uttorlade skotten.

Sylvia