Vinranka på balkong

Lena Jakobsson

Vi har en vinranka i kruka. Bladen uppvisar på undersidan små glasliknande blåsor. Vad är det? Vad kan vi göra åt det? Tacksam för svar.

Odla Svarar: 

Droppar av växtsaft eller honungsdagg pga bladlusangrepp? Cystor med ägg av nån typ av sköldlöss? Den oranga lilla pluppen längst ner på bilden är otydlig, men för mig skulle det mycket väl kunna vara en orange lus. Vad det där än är för skadedjur - duschsprutning med såpvatten rekommenderas! Och naturligtvis - borttagning av alla synliga skadegörare!

Vänliga hälsningar, Carina