Vilken sorts poppel?

Zandra

Hej Sylvia!

Här kommer en bild på hela trädet som vi undrar över och som vi nu vet är en poppel. Jag hoppas du kan se vilken sorts poppel det är, bilden är kanske inte så bra.

Jag undrar om du vet hur stort det blir, om det inte redan är färdigväxt förstås, det är ju nästan lika stort som bokträdet som det nästan står bredvid. Hur gammalt kan det bli?

Med Vänliga Hälsningar Zandra

Odla Svarar: 

Hej

Det ser ut att kunna vara balsampoppel Populus balsamifera, jag ser inga detaljer tyvärr.

Balsampoppel blir väldiga träd, upp till 25 meter höga, och med jätterötter som kan vålla bekymmer genom att de kan tränga in i husgrunder och avlopps- och vattenledningar. Man bör alltså inte ha popplar nära hus och ledningar.

Med vänlig hälsning Sylvia