Växter i sluttningsrabatt

Agneta

Hej Sylvia

Jag behöver tips på vilka växter jag kan kombinera ihop på ett bra sätt i en sluttningsrabatt.

Vi har precis byggt en stenmur som avslutning i nederkant på rabatten, samt lagt stenar i överkanten, vilket vi blev väldigt nöjda med. Nu återstår det att fylla ut rabatten med växter. Eftersom vi investerat så mycket pengar i att bygga denna mur så är vi förstås måna om att även rabatten blir proffsigt gjord så att helhetsintrycket blir snyggt.

De tidigare ägarna verkar inte haft någon riktig plan med rabatten, det finns en blandning av bl a olika sorters rosor, en pion, en daglilja, en rhododendron, en ölandstok, olika marktäckare mm utspridda planlöst i rabatten. Till största delen är det en sorts marktäckare med små rosa blommor som spridit ut sig mycket i sluttningen. Men det är fortfarande även en hel del tom yta kvar mellan många växter. Rabatten sluttar ganska brant i överkant, ca 80-100 cm, och nere vid muren har vi fyllt ut med jord och planat ut så där är det en i princip helt plan yta ca 50-60 cm. Rabatten är ca 12 m bred.

Rabatten ligger i österläge och har till största delen bara sol fram till ca kl 12-13 på dagarna, senare skuggas den av huset. (Delen längst till höger har dock sol även längre fram på e.m eftersom den inte skuggas av huset där). Vi bor i Uppsala, alltså zon 4.

Jag skulle behöva tips på vilka blommor som passar i denna sluttningsrabatt, samt även hur man bäst placerar ut dem och kombinerar ihop dem med befintliga växter? Samt hur många plantor som behövs av varje sort?

Mvh Agneta

Odla Svarar: 

Hej

Du skulle kunna ha en del låga buskar utmed stenraden längst ut så att du liksom skärmar av rabatten från gräsmattan med dem och får en bra avslutning, men plantera dem inte i raka linjer utan hellre som grupper med 3 stycken i varje grupp eller så. Sådana buskar är till exempel olika låga bollformiga spireor typ 'Little Princess'_, dvärgpraktspirea. Den befintliga token, om den passar i färgen, kan du kanske frisera till en halvboll och ha som en del av detta. Försök hålla dig till enhetlig färgskala med högst tre färger, exempelvis vitt, blått och rosa, så att intrycket blir lugnare trots olika sorters växter.

Vidare skulle det kunna vara ett par grupper vintergröna bollar som Thuja occidentalis 'Danica'_och _'Little Giant'. Om rhododendron är en liten sort kan den också ingå här, ge den dock torvjord.

I ena eller varför inte bägge ändar skulle det kunna vara en grupp med 3 stycken rakett-enar eller en högsmal cypress eller en likaså högsmal idegran för att bryta av och ge stuns åt rabatten.

Framför bollarna kan det vara någon yvig rugge, kanske högre ormbunkar som kambräken och pärlbräken.

På själva slänten skulle du kunna ha snygga nävor som underplantering, till exempel flocknäva, liten flocknäva eller biokovonäva.

I denna underplantering kan du plantera in några perenner som skjuter upp och ger höjd: löjtnantshjärta, strandiris, kungsnäva Geranium x magnificum, något vackert gräs typ silvergräs, fjädergräs eller liknande. Peta gärna in några grupper med bollökar också bland nävorna. Sätt inte perennerna en och en utan plantera i grupper med några stycken av samma.

Från kanten kan det hänga ner lammöron och grönlandsfingerört Potentilla tridentata 'Nuuk'. Du kan eventuellt också använda den låga marktäckaren (Sedum?) som jag inte ser på bilden men som kanske kan fungera?

Med vänlig hälsning Sylvia