Vattna med bräckt vatten

Lars

Kan man vattna med Östersjöns bräckta vatten? Finns det växter som tål att man vattnar med vattnet i Stockholms skärgård? Det råder ständig torka på öarna men havet är fullt av vatten.

/Lasse

Odla Svarar: 

Jo, det kan man tillfälligt göra om alternativet är att växterna torkar ihjäl. Vattna också med disk- och badvatten blandad med havsvatten och så samla också regnvatten!

Vattnet runt Stockholms skärgård är inte det mest salta, där finns ju den söta Norrlandsströmmen, så salthalten är relativt låg. Om du nu inte bor längst ut bland öarna, påverkas vattnet också av Mälaren samt åar och bäckar som rinner till.

Jag har listat en del salttåliga (http://www.odla.nu/artiklar/ute/plantering/den-kustnara-tradgarden/) växter så läs gärna artikeln också!