Valnötter

Safar Sargeran

Hur odlar man valnöt för att få frukter i klasar? Safar

Odla Svarar: 

Om du redan har ett valnötsträd men inte får frukt, så kanske det ännu är för ungt? De ympade sorterna kan ge frukt redan efter några år, men om det är ett frösått träd, kan det ta 10-15 år innan det blir något.
 
Dessutom bör man ha två träd som blommar samtidigt i närheten av varandra för att det ska bli bra skörd. Visserligen har valnöt han- och honblommor på samma planta, men fruktsättningen blir bättre med korspollinering.

Sylvia