Vad heter växten?

Brita

Hej

Vad är det här för en växt?

/Brita

Odla Svarar: 

Hej

Det är en lupinväppling, Thermopsis montana. Den växer sällsynt förvildad i sandig jord som vägrenar, rudemark och ödetomter. Ses ibland även som trädgårdsväxt.

Med vänlig hälsning Sylvia