Vad betyder Cultivar

Jag jobbar på ett Garden Center i NV Skåne & har sett på en del buskar & träd att det står 'Cultivar', & även i böcker står det. Jag undrar vad det betyder, är det en stad? Eller vad?

Helena

Odla Svarar: 

Cultivar = en sort av någon växt. Man säger sort eller namnsort i Sverige om den internationella termen cultivar, det heter kultivar på svenska. Det betecknar en odlad växt som i något avseende avviker från växter av samma art eller sort. Om du t.ex. har en akleja som heter Aquilegia 'Green Apples' så är det just denna sort, 'Green Apples', som är kultivar.

Sylvia