Tuktning av rosenkvitten

Vi har hösten 06 planterat rosenkvitten i våra planteringar. Dessa börjar nu bli ganska höga, men relativt glesa. Kan man klippa dem och på det sättet få dem tätare?

Thomas

Odla Svarar: 

Ja, ni kan klippa dem rejält så att ni får fler grenar.

Sylvia