Tujahäck - jordmån

Stig

Äger två villor som skall "inhäckas" med tuja.

Villa 1: ligger i Åsa i Halland, 300 meter från havet.Jordmånen är sand som ju är vattengenomsläppligt. Söker en häck som kan hållas 1,75 m hög som insynsskygg mellan gata och hus och som är vintergrön. Är tuja rätt växt med tanke på den sandiga jordmånen eller måste sanden "förstärkas" med jord av något slag?

Villa 2:
ligger i Torslanda, Göteborg. På samma sätt som i Åsa - insynsskydd, vindskydd och vintergrön. Häcken skall sättas i gränsområdet mellan asfalterad gång- och cykelväg och tomtmark. Här är det inte mycket jordmån. Mest makadam misstänker jag.

Hur tätt skall plantorna planteras och hur djupt?

/Stig

Odla Svarar: 
  1. Tuja kan klara detta men jorden behöver förstärkas med rejäl giva humus. Beställ en lass bra, ogräsfri matjord och hämta gärna också en dragvagn hästgödsel från någon hästgård i närheten. Naturligtvis måste man vattna tills tujahäcken har etablerat sig ordentligt och den får aldrig torka ut helt.

Alternativ till tuja är dvärgtall, - sorten Pinus 'Mops' blir ca 1,2 m hög - och idegran. De är något tåligare mot uttorkning och salta vindar. Om häcken inte måste vara just vintergrön så skulle oxel vara idealisk.

  1. Annars inga problem med tuja i Torslanda, men jord ska den ha här också. Makadam under är inte så bra, den kan göra att man får vattna hela tiden! Kan du gräva ur och fylla med bättre jord där tujahäcken ska vara? Vårplantering är att föredra som alltid med tuja. Den måste hinna etablera sig innan vintern kommer för att inte få "solbränna" på vårvintern, det vill säga tjältorkar.

Beroende på om du köper krukodlade, större buskplantor (akta dig för de där billiga plantor med huggna rötter, köp från en riktig plantskola!) eller små häckplantor (rekommenderar jag inte till tuja, den är extremt torkkänslig!) så ska de planteras ungefär så de precis snuddar vid varandra i det första fallet, och ca 3 plantor per meter i det senare.