Tuja o cypress

Mona Kerstin Cedwall

Min son har 50 m häck med tujor och cypresser, nyplanterade i somras. Har läst mig till att man ska lägga täckbark på jorden för att fördröja tjälen. Jag undrar nu följande: om man lägger täckbark nu, måste man ta bort den sen i vår när man ska blanda ner torv och kogödsel. Om så är fallet har ni nåt smart sätt att hantera detta på?

Med vänlig hälsning Kerstin

Odla Svarar: 

Hej!

Ni kan lägga torra löv och granris på jorden om ni hellre vill, det måste inte vara just täckbark. Och hellre barkmylla än täckbark, täckbarken drar kväve ur jorden. Ni behöver inte ta bort barkmyllan sedan utan kan gödsla direkt på den. Torv behövs inte om ni har barkmylla.

Om ni vill använda täckbark, kan ni först lägga dit en markduk som ni sedan lägger barken på. På våren kan man ta undan barken och duken medan man lägger till jord och gödslar och så lägger man tillbaka dem igen.

Skydda tujorna och cypresserna mot vårvinterns sol med säckväv eller vinterskyddsväv medan jorden är frusen, annars kan de drabbas av tjältorka.

Med vänlig hälsning Sylvia