Trädkräfta

Åsa

Hej hej Sylvia

Har äppelträd på landet som drabbats av kräfta. Det ser ut som om vissa delar har blivit "inkapslade".

Finns det nåt man kan göra för att rädda träden?

/Åsa

Odla Svarar: 

Är angreppet väldigt omfattande, är det bäst att ta bort trädet innan det smittar alla andra i omgivningen också.

Är det ett mindre angrepp kan de angripna grenarna gallras bort, men det går ju inte ifall kräftan sitter på stammen. I sådana fall kan man försöka skära rent under torr väderlek och så desinficera kniven noga.

Se till att ni odlar trädet i väldränerad, genomsläpplig jord, vatten får inte stå kvar efter regnet eller under vintern! Undvik också överdriven kvävegödsling som gynnar svampen.