Tomaterna vissnar

Herbert Gränfors

Bladen på tomaterna vissnar. Efter det att de växt på normalt sätt verkar de ha smittats av något. Om det är gråmögel, vad kan de då behandlas med?

Odla Svarar: 

Utan att ha sett tomatplantorna kan jag inte säga om det är gråmögel, men den är en vanlig sjukdom på tomater. 

Plocka bort de nedersta, infekterade bladen. Vattna inte på bladen och stjälkarna.
Eventuella stjälkrötor kan behandlas med växtvårdsmedel i pastaform. Annars med en antagonistisk svamp, Trichoderma ssp

Sylvia