Tättbeväxt runt Thuja

Jag undrar om det är en nackdel om man har för mycket växter nära sin Thuja häck? Häcken är säkert 10 år och börjar bli brun och ful på nedre delen på vissa plantor. Men det ser ut som det är det är mycket växter runt omkring.

Skulle plantorna hämta sig om man rensade upp lite runt omkring?

Frida

Odla Svarar: 

Den behöver ju ljus även på den nedre delen, så orsaken att den börjar se ful ut där är just att de andra växterna hindrar ljuset.

Nu vet jag inte hur illa det är redan, men om du rensar och städar, så kanske. Försöka duger ju.

Sylvia