Tallflis

Hej
Vi har flisat upp ganska mycket tallgrenar/barr. Kan jag lägga ut dem runt buskar redan nu eller är det för mycket terpentin i för att det skall vara bra för växterna?

Om den skall ligga till sig skall den ha presenning över eller inte?

Cecilia

Odla Svarar: 

Fliset ska helst ligga i öppen kompost ett par, tre år. Barren kan du däremot lägga ut direkt.

Sylvia