Tåliga växter i Norrland?

Ulla

Är rödbladiga buskar tåligare än brokiga?

/Ulla

Odla Svarar: 

Hej

Jag har tyvärr inget vetenskapligt underlag för denna fråga, men rent praktisk kan man nog säga att de grön- och rödbladiga är tåligare än de brokbladiga.

Ibland ser man i plantskolekataloger en brokbladig sort som anges ha zon 5 och samma växt i en grön- eller rödbladig sort kan ha zon 6. Ett exempel på detta är Cornus alba, 'Sibirica Variegata' med vitbrokiga blad, den har zon 5, medan Cornus alba, 'Sibirica' med gröna blad har zon 6.

Fråga alltid i plantskolan när du köper om sorten är härdig i den zonen du avser att odla den.

Med vänlig hälsning Sylvia