Tagetes

Varför blir många av mina tagetesplantor alldeles blåsvarta sen de planterats ut? Har det varit för kallt för dem. Då skulle väl alla plantor bli så.

Ingrid

Odla Svarar: 

Det beror snarare på ljuset, det är mycket intensivare ute än inne eller i ett växthus.

Sylvia