Täckbark under häckar

Jan

Hej

Håller på att dra ner häggmispel- och syrenhäckar till ett par decimeter runt om trädgården. Tänkte även kanta snyggt runt om och rensa emellan. Tänkte även lägga täckbark. Då jag har ca 150 m häck undrar jag om ungefär hur mycket täckbark det kan tänkas behövas? Tänkte beställa en lastbil för detta, men vill vara säker på att det blir ungefär som åtgång för att varken få för mycket eller för lite!

Något annat man bör tänka på med dessa häckar, för att de ska bli så fina som möjligt?

Det finns även vissa döda partier. Sätter man grenar ifrån de befintliga häckarna så att de kan ta sig och gör man det i så fall nu eller till våren? Något speciellt att tänka på när man sätter dessa?

/Jan

Odla Svarar: 

Hej

De döda partierna i häckarna bör åtgärdas först, de ska grävas upp med rötterna och jorden bör bytas. Av syren kan det finnas rotskott som man kan ta loss och plantera, men för häggmispel är det enklast att köpa några nya plantor.

Om du ska ha täckbark under häckarna, ta först en remsa markväv av den typen som släpper igenom vatten och luft men inte ogräs. Ha en sådan remsa på båda sidorna av häcken. Lägg täckbarken på remsan så att det täcker. Mängden täckbark beror på hur brett du vill ha det. Det enklaste är att fråga den som säljer hur mycket kan tänkas behövas för den yta du vill täcka.

Med vänlig hälsning Sylvia